Kommuner vil sikre Tange Sø

Et nyt samarbejde mellem Silkeborg, Favrskov, Randers og Viborg kommuner skal sikre Tange Sø i fremtiden.

De fire borgmestre Steen Vindum, Silkeborg Kommune, Nils Borring, Favrskov Kommune, Claus Omann Jensen, Randers Kommune, og Torsten Nielsen, Viborg Kommune har aftalt at indlede et samarbejde mellem de fire kommuner for at finde løsningsforslag til et nyt forløb for Gudenåen ved Tange Sø.

Bag beslutningen ligger et fælles ønske om at udvikle Gudenålandets potentiale:

- Gudenålandet er et enestående område af stor værdi for kommunerne, deres borgere og gæster, siger borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune.

Fælles afklaringsarbejde

Der går nu et arbejde i gang, som skal finde alternative løsningsforslag til Gudenåens fremtidige forløb. De fire borgmestre er enige om, at løsningerne skal blandt andet tage højde for, at Tange Sø bevares, at miljømålene opfyldes og at et fungerende Tangeværk bevares.

- Gudenålandet fortjener, at der findes en holdbar løsning ved Tange, så områdets fulde potentiale kan realiseres til glæde for kommunernes borgere og gæster, udtaler borgmester Torsten Nielsen, Viborg Kommune.

Løsningerne skal medvirke til et samlet bedre vandmiljø, og ikke øge udledningen af kvælstof og fosfor til havmiljøet.

Lokal forankring om løsning

Løsningsforslagene skal desuden beskrive konsekvenserne for de rekreative interesser som fx kanosejlads og lystfiskeri, økonomi samt andre væsentlige konsekvenser, såsom hvordan en ændring af åens forløb kan påvirke landskab og bymiljø.

- Vi ønsker med dette initiativ at kikke fremad og skabe en bred lokal forankring omkring en fremtidig løsning, siger Borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring.