Kommune giver kartoffelavlere ret i kritik

Herning kommune erkender, at den kom for sent med hjælp til kartoffelavlere med våde marker.

Et medlem af Teknik- og miljøudvalget i Herning Kommune giver nu kartoffelavlere ret i, at kommunen ikke har været god til at sikre at våde kartoffelmarker kunne afvandes. Afgrøder i åer og vandløb er af Herning Kommune ikke tidsnok blevet slået. Våde kartoffelmarker har dermed ligget våde hen og dele af bøndernes høst er rådnet væk.

"Det har ikke været godt nok, det har enhver kunnet se", siger Jens Bernhard Knudsen, Venstre-medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune, til TV/MIDT-VEST. Han vil nu arbejde for at en mekanisk og mere effektiv slåning af åer og vandløb bliver praksis.

På baggrund af kommunens smøleri er kartoffelavlere på Hernnigegnen gået i sammen i et vandløbs-lav for derved at stå stærkere og kunne holde Herning Kommune op på, at slåningen af åer og vandløb skal være tilstrækkelig.