Kommune forskelsbehandler på greenen

Karup Golfklub mener, Viborg Kommune gør forskel i fordeling af tilskud.