Kommunale beredskaber vil se bort fra kommunegrænser

I fremtiden vil de kommunale beredskaber ikke skelne til kommunegrænser, når der er behov for udrykning. En fælles aftale om fri disponering mellem de 25 nye beredskabsenheder sikrer i endnu højere grad tryghed for borgeren – tæt på.

Fra 1. januar 2016 har beredskabets Danmarkskort ændret sig drastisk. De knap 90 tidligere enheder rundt i landet er blevet lagt sammen til 25, og det har givet nye muligheder for at samarbejde på kryds og tværs.

På et fællesmøde i december vedtog beredskabsenhedernes direktører derfor en aftale om fri disponering mellem de 25 nye enheder. Aftalen betyder, at når en hændelse sker, kører den nærmeste relevante og egnede enhed af sted – også selv om hændelsen er sket i et andet område end der, hvor den nærmeste enhed befinder sig.

Hos Danske Beredskaber er sekretariatschef, Bjarne Nigaard, meget tilfreds med den nye aftale, som både er til gavn for borgerne, og som sikrer et godt samarbejde på tværs af de 25 nye beredskabsenheder. 

- Efter vi har fået de nye, store enheder, har det været en reel ambition fra vores side at gøre tingene mere ensartede og i fællesskab. Og med den tilgang har det været helt naturligt at give hinanden håndslag på, at selvfølgelig skal det være den station, der er relevant og nærmest, som sender folk af sted, uanset om grænsedragningen har betydet, at hændelsen ligger et par hundrede meter inde på den næste enheds område, siger Bjarne Nigaard, Sekretariatschef, Danske Beredskaber er. 

Hverdagen fortsætter som hidtil
For borgerne skulle den nye aftale gerne være endnu et skridt på vejen til at sikre, at hjælpen kommer frem hurtigst muligt. 

- Helt overordnet vil vi gerne sende det signal, at den primære opgave for os er at sikre tryghed for den enkelte borger tættest muligt på borgerens eget hjem. Den målsætning forfølger vi hele tiden, og jeg synes, vi kommer endnu tættere på ved at gøre det på den her måde, siger Bjarne Nigaard, Sekretariatschef, Danske Beredskaber er. 

Danske Beredskaber har på vegne af de 25 enheder orienteret Beredskabsstyrelsen om aftalen om fri disponering