Klapsalver for soldater

Det var en både bevæget og stor dag for de hjemvendte soldater på Hold 6.