Ingen købere til Vestjysk Bank

Bank vil fortsat undersøge mulighederne for et salg trods ringe interesse.

Interessen for at købe hele eller dele af den kriseramte Vestjysk Bank er yderst beskeden.

Banken med hovedsæde i Lemvig skriver torsdag i en selskabsmeddelelse, at arbejdet med at kontakte mulige købere ikke har givet resultat.

- På baggrund af de modtagne tilbagemeldinger har banken konstateret, at der ikke umiddelbart er grundlag for at gennemføre et sådant salg, skriver banken i meddelelsen.

Det fremgår af meddelelsen, at hvis banken skal sælges i øjeblikket, vil det blive til en alt for billig pris.

- De modtagne tilbagemeldinger indikerer, at et eventuelt salg på nuværende tidspunkt vil skulle ske til væsentlige lavere værdier set i forhold til den bogførte værdi af bankens aktiver.

Staten er hovedaktionær i Vestjysk Bank, og banken har i længere tid undersøgt muligheden for et salg. Og trods den beskedne interesse er planen ikke opgivet.

- Bestræbelserne på at undersøge mulighederne for et salg fortsættes.

Af selskabsmeddelelsen fremgår det også, at Finanstilsynet er ved at vurdere bankens kreditrisici, og at resultatet er klart, inden banken færdiggør sit årsregnskab.