Iltsvind dræber muslinger

Iltsvind i Limfjorden rammer muslingefiskeriet hårdt.

Sommerens varme og iltsvind lover ikke godt for muslingesæsonen  i Limfjorden.

I dag lossede muslingefiskerne sæsonens første fangst i Nykøbing. Henover sommeren har Limfjorden haft det største iltsvind i 15 år, og sæsonen er derfor begyndt halvanden måned senere end normalt.

Kvalt af iltsvind

Det lave iltindhold har dog også betydet, at mange af de muslinger, som fiskerne fanger, er døde. I følge Svend Aage Poulsen, der er formand for Limfjordsfiskerne, er 75 procent af alle muslingerne blevet kvalt på grund af iltsvindet i Limfjorden. Det siger han i dag til dr.dk.

Limfjorden er landets vigtigste farvand for fiskeri af blåmuslinger. Omkring 300 arbejdspladser er afhængige af fiskeriet.