Hvornår må man skyde rågerne? Her er reglerne

Naboerne er trætte af dem, men der skal en del til, før man må skyde de højlydte fugle.

De larmer en del og kigger sig ikke for, før de smider en klat.

Hvis du bor i nærheden af en rågeflok, så er det ikke nødvendigvis et positivt bekendtskab. Men du må ikke bare tage sagen i egen hånd, for fuglen er fredet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv fra 1979.

Det betyder dog ikke, at der ikke er noget at gøre, for det er muligt at få tilladelse til at regulere bestanden. Det kan dog kun ske, hvis det falder i overensstemmelse med EU-direktivet.

Hvad er en råge?

Skal være sidste udvej

Naturstyrelsen kan kune give tilladelse til regulering af rågerne og deres unger, hvis det er blevet vurderet, at der ikke er andre alternativer end at skyde fuglene. For eksempel skal man først have forsøgt at skræmme dem eller stresse dem over en periode.

Samtidigt skal Naturstyrelsen også lave en vurdering af generne, som rågerne medfører.

Eksempelvis i boligområder, hvor det skal vurderes, om støjen er så slem for beboerne, at fuglene skal væk. Det er grundejeren selv, der skal søge om lov til at regulere. Kommunen kan kun søge om lov på kommunale områder.

Rågen hører til de sorte fugle og oprindelig en fugl der var almindelig i det åben land.  Nu er rågen flyttet ind i byen, den har opdaget at der er masser af laver og insekter på sportspladser, golfbaner og andre græsplæner inde i byen.