Hvor må vi køre 90 km/t?

Vejdirektoratet har netop offentliggjort en rapport, der viser hvor det kan lade sig gøre at hæve hastighedsgrænsen til 90 km/t.

Ud af Statens ca. 2700 km landevej, mener Vejdirektoratet at det er muligt at hæve hastigheden på ca. 200 km, fordelt over hele landet.

I Midt- og Vestjylland er det især på Rute 26 mellem Viborg og Hanstholm, at der er muligheder for at hæve hastighedsgrænsen. Også kortere strækninger på Rute 18 nævnes som mulige 90 km/t-zoner.

Men det er ikke gratis at hæve fartgrænserne. Vejdirektoratet har regnet ud, at det vil koste over 70 mio. at gøre dele af Rute 26 klar til 90 km/t. Omregnet bliver det en kilometerpris på 2,6 mio. kr.

Læs hele rapporten her.