Hvidbjerg Bank med lille overskud

Hvidbjerg Bank kommer ud af første kvartal med et overskud på 700.000 kroner, og banken er tilfreds med resultatet.

Første kvartal af 2014 var en god oplevelse for Hvidbjerg Bank. Det er nemlig lykkedes at komme ud af årets første tre måneder med et overskud på 700.000 kroner.

- Vi er tilfredse med den positive udvikling i resultatet og den stigende solvensoverdækning, siger direktør Oluf Vestergaard.

Færre nedskrivelser

Banken havde ellers besøg af i Finanstilsynet i marts, men tilsynet krævede ikke de store nedskrivninger.

I 2013 måtte banken nedskrive for 27 mio. kroner, og det var hovedårsagen til, at man sidste år havde et underskud på 7,6 mio.

De 700.000 kroner bliver nu tilført bankens egenkapital, der dermed er på 88,1 mio. kroner. Hvidbjerg Banks forventninger til 2014 er uændrede.