Hunde reddet fra druknedøden

En formodet drukne-ulykke endte lykkeligt.