Holstebro sikrer byen mod Storåens oversvømmelser

Holstebro Kommune har fået grønt lys til at klimasikre byen mod oversvømmelser i Storå.

Holstebro kommune får grønt lys til omfattende projekter, der skal sikre byen mod fremtidige oversvømmelser af Storå, der løber gennem bymidten. 

De tre projekter, som skal løse klimaudfordringen, er et højvandsværn i midtbyen, en øget opmagasinering i Vandkraftsøen og opførelse af et stort dige øst for Holstebro by, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi har arbejdet på at finde en løsning på den klimaproblematik, som er blevet ubehagelig synlig de senere år. Oversvømmelserne i midtbyen er en udfordring, som der skal findes en holdbar løsning på, for det koster mange penge at håndtere følgerne, og der går mange værdier tabt, hver gang oversvømmelserne sker, siger Karsten Filsø, SF, der er formand for udvalget for Natur, Miljø og Klima. 

Se her et indslag fra de seneste store oversvømmelser i Holstebro. 

 

Holstebro har oplevet flere oversvømmelser i midtbyen, når Storå er løbet over sine bredder i forbindelse med tøbrud og langvarig regn, senest i december 2015. Dengang skete der omfattende skader på blandt andet et diskotek og kælderetagen under Musikteatret Holstebro.

Klimaeksperter har vurderet, at der kan forventes stigende nedbørsmængder i fremtiden, og derfor har Holstebro Kommune og Vestforsyning samarbejdet om at finde en ambitiøs og langtidsholdbar løsning, som kan sikre byen, borgerne og erhvervsdrivende langt bedre mod oversvømmelser og følgerne deraf.

Projektet går ud på at styre vandføringen gennem byen, så risikoen for oversvømmelser minimeres. Klimasikringsanlægget består af tilbageholdelse af vandet i to midlertidige reservoirer og et højvandsdige i midtbyen, der muliggør en højere vandføring i åen gennem byen i midtbyen, står der i pressemeddelelsen. 

Grønt lys til medfinansiering

Det vil koste 45 millioner kroner at bygge anlægget, der skal beskytte Holstebro by mod alvorlige oversvømmelser. Netop finansieringen har været et springende punkt i forhold til at sikre byen mod oversvømmelser. Konkurrencestyrelsen har skullet godkende, at anlægget kan medfinansieres af Vestforsyning Spildevand. 

- Vestforsyning skal håndtere både spildevand og overfladevand - også når det regner rigtig meget. Derfor er det også en del af vores opgave at beskytte Holstebro mod oversvømmelser som følge af regn og tøbrud. Og når vi løfter opgaven i fællesskab, kan vi nøjes med at regulere spildevandstaksten med 1 krone pr. kubikmeter – eller cirka 150 kroner om året for en parcelhusfamilie, siger Nils Ulrik Nielsen i pressemeddelelsen.