Høj valgdeltagelse i Ikast-Brande Kommune

Lige som i Holstebro Kommune er der en høje valgdeltagelse i Ikast-Brande Kommune