Harmonikasammenstød i Tjørring

Fem biler er stødt sammen.