Handbjerg-drab: En kvinde og to mænd skyldige

Retten i Holstebro har netop afsagt dom i en sag fra Handbjerg, hvor en 50-årig mand døde efter at være blevet gennembanket. En kvinde og to mænd fra Struer-området er kendt skyldig.

Den 31. oktober 2011 blev 50-årige Knud Ole Johansen overfaldet i sit sommerhus i Handbjerg. Overfaldet var så voldsomt, at han tre uger senere døde af sine kvæstelser på sygehuset.

I dag har retten i Holstebro dømt tre personer fra Struer-området skyldig i grov vold med døden til følge i sagen. De tre dømte er to mænd og en kvinde på mellem 21 og 38 år. De blev også kendt skyldige i tyveri af Knud Ole Johansens stereoanlæg og højtalere. Alle tre nægtede sig skyldige, men de tre dommere og seks nævninge var alle enige om dommen.

Utroværdige forklaringer

I dommen blev der lagt vægt på, at forklaringerne fra de tre overfaldsmænd var utroværdige og indbyrdes modstridende. Retten skal nu i gang med at fastsætte strafudmålingen til de tre dømte. Retten forventer at være klar med straffen senere i dag.

Fald fra seng ikke dødsårsag

Under hospitalsopholdet faldt Knud Ole Johansen ud af sin seng, da en sygeplejerske havde glemt at hæve sengehesten. Derfor var et af forsvarenes stærkeste argumenter, at Knud Ole Johansen ikke havde fået de dødelige kvæstelser fra overfaldet, men fra faldet ud af sengen. En retsmediciner fortalte dog i retten, at det var usandsynligt, at faldet havde været dødsårsagen, og det blev der også lagt vægt på i dommen.

Se TV/MIDT-VEST-indslag fra november 2012 om faldet ud af sengen:

Handbjerg2