Hamonikasammenstød i Holstebro

Tre biler var tirsdag aften involveret i et harmonikasammenstød på Ringvejen i Holstebro.