Hærværk mod valgplakater

I Holstebro er adskillige valgplakater blevet klippet ned. Plakaterne ligger nu og flyder på fortove og i buske.

På Døesvej i Holstebro er omkring 50 valgplakater blevet klippet ned af ukendte gerningsmænd. Fredag morgen lå de mange plakater og flød rundt omkring på fortove og i buske. Hærværket er ikke målrettet noget bestemt parti eller en bestemt kandidat, da der ligger nedklippede plakater fra mange forskellige partier. Der har i løbet af ugen været flere problemer med nedklippede plakater på Døesvej. I onsdags var mange plakater med Dansk Folkepartis kandadat Søren Olesen forsvundet. Han havde en mistanke om, at det var modstandere af partiets politik, der stod bag hærværket.