Hærget af grafittimaler

En eller flere grafittimalere har været på spil i Ringkøbing.