Hæder for energiplan

Region Midtjylland får Fjernvarmeprisen 2011.

Region Midtjylland har i dag modtaget Fjernvarmeprisen 2011 af Dansk Fjernvarme.

Regionen får prisen for en målrettet indsats for at nå op på mindst 50 procent vedvarende energi i 2025. Blandt andet ved brug af lokale ressourcer som vind, sol, biomasse, biogas og geotermisk varme.

Ros for at støtte vedvarende energi

Og regionen roses for at støtte vedvarende energiprojekter som for eksempel oprettelsen af Fjernvarmens Udviklingscenter i Århus.

Med Fjernvarmeprisen 2011 følger en skulptur udformet af kunstneren Per Hillo samt 25.000 kroner.