Gullestrup-sag ikke for Højesteret

Procesbevillingsnævnet har i dag afgjort, at voldtægtssagen fra Gullestrup ikke kommer for Højesteret. Det skriver BT.dk.

Rigsadvokat Ole Hasselgaard vil gerne have haft sagen om voldtægten af en blot 10-årig pige prøvet ved Højesteret.

Men det kommer den ikke. Det har procesbevillingsnævnet afgjort i dag, skriver BT.dk.

Dermed er der endelig sat punktum i den meget omtalte voldtægtssag.

Principiel sag

I sagen blev den 18-årige Ahmed Omar Mohamed den 17.juni idømt seks års fængsel i Vestre Landsret for at have voldtaget en blot 10-årig pige i Lyngens Kvarter i Gullestrup ved Herning. Desuden blev han dømt for at have forsøgt at have voldtaget to yderligere piger.

Den afgørelse omgjorde Landsretten og gjorde udvisningen af den unge mand betinget. Begrundelsen lød, at han havde tætte relationer til Danmark.

Det mente Rigsadvokaten var af så principiel karakter, at sagen skulle prøves ved Højesteret. Men det afviste Procesbevillingsnævnet altså ikke.

Folketingspolitiker er rystet

Vestres gruppeformand Kristian Jensen er rystet over, at Landsrettens afgørelse dermed står fast, og voldtægtsmanden ikke bliver udvist af Danmark.

- Jeg mener, at en voldtægtsforbryder, som også har forsøgt en 10-årig ikke har nogen plads i det danske samfund, siger Kristian Jensen i en pressemeddelelse.

Derfor vil Kristian Jensen spørge justitsministeren, om ministeren mener, at det er en rimelig afgørelse, og om regeringen vil tage initiativ til en strammere kurs for udvisning af gerningsmænd i lignende sager.