Groft hjemmerøveri ved Skals for landsretten

To dømte anker dom, mens statsadvokaten har anket til skærpet straf og ubetinget udvisning af fire dømte i hjemmerøverisag fra Skals.

Forsvarer og anklager er enige i én ting i sagen om et groft hjemmerøveri fra Skals: Dommene i sagen ankes.

Dermed kommer sagen om et voldsomt hjemmerøveri mod en 63-årig mand i Ejstrup Bro ved Skals i maj 2015 nu for Vestre Landsret, men baggrunden for ankerne er dog vidt forskellige, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Statsadvokaten har anket til skærpelse af straffene for alle fire.

I byretten havde anklageren talt for, at Sherzad Jabarkheil, Viborg, skulle have 10 års fængsel – han blev 30. juni idømt 8 års fængsel.

Anklageren havde også talt for otte års fængsel til Abdullahi Dahir Aden, Viborg, men han blev idømt seks års fængsel og ankede dommen på stedet. Siden har også hovedmanden Sherzad Jabarkheil anket sin dom.

Anklageren havde lagt op til at de to øvrige medvirkende, 21-årige Siyar Rayeq fra Ødum og den 20-årige Nawid Sediq fra Randers, hver skulle have seks års fængsel. De fik ved byretten henholdsvis 4½ og 4 års fængsel og accepterede dommen, men sagen stopper alligevel ikke her for dem.

Anklageren anker til skærpet straf med strafferamme op til 10 års fængsel og mener også, at alle 4 skal udvises ubetinget i stedet for betinget udvisning med to års prøvetid.

Desuden kan en 16-årig lillebror til Sherzad Jabarkheil også ryge med i ankesagen ved Vestre Landsret, skriver avisen.