Gratis goder til cyklisterne

I dag var der gratis rundstykker til de cyklende.