Gødstrup sø er nu fredet

Gødstrup sø og 170 hektar omkring er nu fredet område.

Efter seks års arbejde har Nartur- og Miljøklagenævnet fredet Gødstrup sø og islandskabet omkring den. I alt 170 hektars naturområde er blevet fredet.

Herning kommune ville oprindeligt bygge boliger ved søen, men det sker altså ikke nu. Med fredningen kan der ikke bygges nye boliger i fredningsområdet og der skal søges dispensation, før eksisterende bygninger bygges ud.

Fredningen betyder også, at kommunen skal lave udsigtshuller ned til søen, så man kan se på søen fra sti, tog og vej.