Fugle fordrevet af kvælstof

Førhen var der titusinder af fugle i reservatet Tipperne ved Ringkøbing Fjord. Nu har kvælstof fordrevet dem.

Der skal langt større kvælstofreduktioner til fra landbrugets side, hvis Ringkøbing Fjord og naturreservatet Tipperne skal genvinde fordums internationale betydning for fugle. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), udarbejdet af seniorrådgiver Hans Meltofte og seniorforsker Preben Clausen.

Tipperne mistede titusinder af svømmefugle, da Ringkøbing Fjords økosystem kollapsede i 1979-1980 af en overdosis næringsstoffer.

Hele 12 arter af svømmefugle - heriblandt pibesvane, pibeand og spidsand - forekom tidligere i så store antal, at reservatet var af international betydning for bestandenes trivsel. Men vandplanterne i fjorden bukkede under for de stadigt større mængder af alger, og de fleste af fuglene forsvandt. De seneste 15 år har der kun været få tusinde fugle i reservatet.

Forskere er i den enestående situation, at man på feltstation Tipperne har foretaget systematiske tællinger af ynglefugle og rastende trækfugle gennem 80 år, en af de længste dataserier overhovedet.

Forsker: Mindre kvælstof nødvendigt

Landbrugets belastning af Danmarks fjorde med næringsstoffer bør skæres ned med yderligere 30.000 ton kvælstof. Klimaændringer vil nemlig betyde mere vinternedbør og dermed større udvaskning af kvælstof, siger beregninger, udført af Stiig Markager, DMU-professor i marinøkologi.

Regeringens mål er en reduktion på 9000 ton kvælstof i 2015 og på længere sigt, frem mod 2027, yderligere 10.000 ton.

- Uanset hvordan man vender og drejer det, er man nødt til at reducere tilførslen af næringsstoffer til Ringkøbing Fjord, hvis den skal blive sund. Praksis har vist, at man ikke kan fortynde sig ud af problemerne ved at styre slusen ved Hvide Sande, siger seniorforsker Preben Clausen.

De senere år er der tegn på, at de forsvundne vandplanter er ved at genetablere sig. Men fjorden vil ikke kunne opfylde miljømålene i de vand- og naturplaner, Miljøministeriet har sendt i høring - medmindre man bremser udvaskningen af kvælstof.