Fraråder badning på grund af alger

Risiko for hovedpine, opkast og diarré ved kontakt med vandet i Stubbergård Sø.

Det er et sikkert tegn på, at vi har haft en lang og varm sommer: Holstebro Kommune fraråder badning og al kontakt med vandet i Stubbergård Sø ved Sevel.

Årsagen er, at der er konstateret blågrønne alger i vandet - alger der kan give udslæt, hudirritation, hovedpine, svimmelhed, opkast og diarré.

- Vi kan ikke sige med sikkerhed, at algerne er giftige - men de kan være det, og derfor vælger vi at advare, siger miljøtekniker Helle Hareskov Johansen.

Hun understreger, at advarslen også gælder dyr. Man skal altså for eksempel ikke lade sin hund drikke af vandet i søen.

Varme og fosfor

Det er en kombination af varmt vejr og fosfor i vandet, der får algerne til at blomstre op. Vandkvaliteten i søen er ellers blevet væsentligt forbedret, efter at Holstebro Kommune har taget en række initiativer for at forbedre miljøet. Det gælder blandt andet skærpede krav til landbruget, påbud om bedre sildevandsrensning - og opfiskning af fredfisk.

Fredfisk er skaller, brasen og aborrer, der æder den dyreplankton, der holder algerne ned.