Forureningskilden fundet

Kilden til det forurenede vand i Viborg midtby er kredset ind.