Forskere strides om nytten af at slå kommuner sammen

Holstebro og Struer kan blive de første sammenlagte kommuner siden strukturreformen. Forskere venter flere.

Stordriftsfordele på over 50 millioner, højere service og stærkere faglige miljøer i forvaltningen.

Det er blandt de vigtigste fordele, som forskere fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har peget på ved en eventuel sammenlægning af Holstebro og Struer kommuner.

- En styrket faglighed vil især komme til gavn på områder som handicappede, hjemløse, misbrugere og udsatte børn og unge, siger programchef i KORA, Kurt Houlberg.

Blandt ulemperne er en større afstand til politikerne og mindre tilhørsfølelse til den nye kommune.

- Erfaringerne fra strukturreformen viste dog, at meget af den demokratiske kritik fra borgerne svinder relativt hurtigt. Men det er jo reelt, at politikerne får mindre mulighed for at have et øre i alle kroge af kommunen, siger Houlberg.

Ifølge forskningschef Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er der en tendens til at overse tabslisten, når der tales om kommunale fusioner.

- Erfaringer fra strukturreformen viser, at administrationen voksede, mens der blev skåret i den offentlige service. Desuden speedede reformen afvandringen fra landdistrikterne op.

- Områderne i landet med store udfordringer har det stadig efter en fusion, spår han.

Han peger på "stordriftsulemperne".

- I meget kommunalt arbejde ligger fagligheden ude i virkeligheden: Ved åen, på vejen, på plejehjemmet. Det bliver ikke nødvendigvis bedre af nogle store kontorer centralt i en større kommune, siger han.

Ifølge Kurt Houlberg er andre kommunale ægteskaber imidlertid ikke utænkelige i konsekvens af den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling.

- Langeland kunne man godt forestille sig fusioneret med Svendborg Kommune inden for de næste ti år af økonomisk nødvendighed. Strukturreformen gik jo også næsten udenom kommunerne i hovedstadsområdet.

Hans kollega Ulf Hjalmar fra KORA peger også på mindre kommuner vest og nord for København samt i Jylland som steder, der kan komme i spil i forbindelse med nye kommunesammenlægninger.

/ritzau/


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Samfund.