Forlig mellem fagforeninger

BUPL, 3F og HK har indgået et lønforlig i intern strid i fagbevægelsen her i landsdelen. En varslet konflikt er dermed undgået i første omgang.

I starten af september begyndte en intern strid mellem fagbevægelserne her i landsdelen. HK og 3F varslede konflikt mod BUPL i utilfredshed over, at deres ansatte hos BUPL i Midt- og Vestjylland ikke får det samme i løn som de medarbejdere, der arbejder for pædagogernes fagforbund i København.

Idag skulle konflikten, i dette tilfælde en arbejdsnedlæggelse, have trådt i kraft, men det lykkedes i fredags at indgå et forlig mellem de tre parter.

Forlig til afstemning

Forliget betyder en lønstigning på 2,12 % for 3F og HKs ansatte, der dog stadig er et godt stykke fra lønniveauet i København.

Forliget er nu til afstemning. Hvis ikke de ansatte stemmer for, starter den varslede konflikt og arbejdsnedlæggelse den 5. oktober.