Foreningslivet går glip af støttekroner

Andelskasserne har 16 lokale fonde, som skal støtte det lokale foreningsliv, men de har endnu ikke udbetalt en krone.

For to år siden gik Danske Andelskassers Bank på Børsen, og i den forbindelse oprettede man 16 lokale fonde. Fonde som blandt andet havde til formål at støtte op om det lokale foreningsliv i de tidligere andelskassers lokalområder.

Her to år efter har fonden ikke foretaget en eneste udbetaling. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

I stedet er egenkapitalen i fondene skrumpet betydeligt ind efter et samlet tab på mere end en milliard kroner. Det viser en gennemgang af fondenes regnskaber, som Jyllands-Posten har lavet.

Da 16 andelskasser i 2011 slog sig sammen og gik på Børsen under navnet Danske Andelskassers Bank, skød de samtidig deres daværende egenkapital i den nye bank mod betaling i form af aktier i banken. Disse aktier skulle overdrages til fonde, som skulle bidrage med midler til velgørende formål til lokalområderne, men det er altså ikke sket.

- Det er brandærgerligt for lokalområderne, at det er gået, som det er, men det vil være forkert at kritisere fondene for, at de ikke har spredt risikoen noget mere, for de er oprettet med det formål først og fremmest at støtte op om banken, siger Johnny Madsen, Investeringschef i Dansk Formue- og Investeringspleje til Jyllands-Posten.