Fordobling i unges ledighed

I Viborg er ledigheden blandt unge næsten fordoblet på et år