Forbud mod put and takes

Det Dyreetiske Råd vil forbyde folk at fiske i put and take-søer.

Hvis det står til Det Dyreetiske Råd, så skal det fremover være forbudt at kaste snøren ud i de såkaldte put and take-søer i Danmark af etiske grunde.
Men det er en overilet reaktion, hvis man spørger fiskerne. Det er nemlig ikke fiskemetoden som sådan, der anfægtes, men snarere processen frem mod fangsten, der kan gøres bedre, lyder det fra biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Kaare Manniche Ebert.

- Vi synes, at det er en overilet reaktion. Put and take-fiskeri er i virkeligheden det fiskeri går ud på. Man tager en fiskestang, går ned til en sø, fanger en fisk, slår den ihjel, tager den med hjem og spiser den. Det rådet anfører er måden, fiskene bliver opdrættet på og bliver transporteret ud til søerne på. Men det er jo noget producenterne må forholde sig til og ikke fiskerne, siger Kaare Manniche Ebert til Ritzau.

Danmarks Sportsfiskerforbund informerer løbende sine medlemmer om "den gode lystfisker", og det kan godt udbredes til alle, der fisker, mener Kaare Manniche Ebert. Ligesom Det Dyreetiske Råd mener han heller ikke, at det i første omgang er nødvendigt med obligatoriske kurser og prøver, før man erhverver sig et fiskekort.

- Det er vigtig, at vi får spredt den information, vi har, ud til alle lystfiskerne. Nogle steder er der for eksempel ikke tradition for at aflive fiskene med det samme, og det problem kan man måske informere sig ud af, siger Kaare Manniche Ebert til Ritzau.

Det Dyreetiske Råd rådgiver Fødevareministeren om etiske problematikker, men hun har dog endnu ikke haft mulighed for at se på sagen, og vil derfor ikke komme med en kommentar endnu.