Forældre til ordblind får ikke erstatning

Afgørelsen faldt ud til Viborg kommunes fordel, da der fredag middag faldt dom i sagen om ordblinde Rasmus Ravnborg, som ikke fik tilbudt specialundervisning af kommunen.

Højesteret frikendte fredag middag Viborg kommune i en principiel sag, hvor forældrene til en ordblind dreng havde krævet erstatning for mangelfuld undervisning.

Stik imod dom fra 2007

Med frifindelsen går højesteret imod en dom fra Vestre Landsret i maj 2007. Dengang blev Viborg kommune dømt til at betale 60.000 kroner i erstatning til forældrene. Pengene skulle dække de udgifter, som forældrene havde i forbindelse med, at de sendte deres søn til specialundervisning på en efterskole.