Fødevareminister lemper "Alpe-reglen"

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ændrer nu den såkaldte "Alpe-regel".

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har netop besluttet at ændre det omstridte erosionskrav til landbruget. Det skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi har fundet en mere målrettet og fleksibel løsning. Færre marker bliver nu berørt, og landmændene får bedre muligheder for at dyrke vinterafgrøder - samtidig med, at de reelt erosionstruede områder er beskyttet, siger fødevareminister Dan Jørgensen (S).

En fjerdel af oprindeligt krav

Egentlig lå erosionskravet på 1000 hektar, men med lempelsen bliver mindre end 250 hektar landbrugsjord berørt af kravet.

- Vi har strakt os så langt som muligt i forhold til både at håndtere problemet med jorderosion og leve op til vores forpligtelser over for EU, lyder det fra Dan Jørgensen.

Nu er det kun skråninger med en hældning på mere end 12 grader, hvor jorden er særlig følsom for erosion på grund af jordtype og nedbørsforhold, der er indbefattet af kravet.