FOA: Stigende børnetal vil kræve flere dagplejere

Antallet af dagplejepladser i de midtjyske kommuner bliver færre. Samtidig vil antallet af de 0-2 årige børn snart stige. FOA kræver handling.

Mens antallet af dagplejepladser i de midtjyske kommuner er raslet ned i løbet af de senere år, vil antallet af de 0-2 årige børn snart stige. Det viser beregninger fra FOA, der opfordrer de midtjyske kommuner til at ansætte dagplejere, så alle, der ønsker en dagplejeplads, får mulighed for at få det.

Den kommunale dagpleje kan i år fejre 50 års fødselsdag. Men fejringen sker efter flere år med konstant nedgang i antallet af dagplejepladser. Det gælder også i de midtjyske kommuner. I 2008 gik 40 procent af de midtjyske 0-2 årige i dagpleje. I 2014 galt det kun for 30 procent. Det viser beregninger fra FOA på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

- Nedgangen i andelen af børn, der går i dagpleje, viser, at kommunerne i høj grad har prioriteret at bygge nye daginstitutioner og nedlagt langt flere dagplejepladser, end det faldende børnetal begrunder. Og det på trods af at tilfredsheden blandt forældre til børn i dagplejen er tårnhøj,  siger Mogens Bech Madsen, formand for FOAs pædagogiske sektor.

Efterspørgslen på dagplejere er stor

Han henviser til en tidligere gennemgang af kommunernes forældretilfredshed, som viser, at dagplejen er det pasningstilbud, hvor forældretilfredsheden er størst.

Fremover vil kommunerne skulle åbne nye dagplejepladser, hvis ikke andelen af 0-2 årige, der har mulighed for at vælge dagpleje, skal falde endnu mere. Fremskrivninger af fødselstallet i Midtjylland viser nemlig, at antallet af midtjyske 0-2 årige vil stige fra 39.798 i 2015 til 47.497 i 2025.

- Hvis vi ikke skal kvæle dagplejen helt, så må kommunerne se at komme ud af starthullerne og fortælle forældre om kvaliteten i dagplejen med små børnegrupper og den samme voksne hele dagen. Og så skal der ansættes flere dagplejere. Vi ser allerede eksempler på kommunerne, hvor efterspørgslen efter dagplejepladser er langt større, end kommunen kan leve op til, siger Mogens Bech Madsen.