Flere unge på erhvervsuddannelserne

Hvis industrien skal kunne følge med de næste mange år, skal erhvervsuddannelserne optage langt flere elever, end de gør i dag.

Hvis virksomhederne skal have besat de faglærte stillinger, der bliver ledige i 2020, så kræver det, at industriens erhvervsuddannelser i midt- og vestjylland mere end fordobler optaget af elever allerede fra næste år. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere beregnet, at der på landsplan vil mangle ca. 20.000 faglærte inden for jern og metal området i 2020 og ca. 13.000 inden for handel og kontor. Det skyldes primært, at store generationer af faglærte trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og at de nye generationer af faglærte ikke lukker det hul, de ældre generationer efterlader.  Men interessen for de håndværksmæssige fag er ikke særlig stor blandt de unge, og derfor starter en såkaldt Hands-On Tour i Midtjylland mandag. Touren finder sted over hele landet, og den har til formål at informere 8., 9. og 10. klasserne om erhvervsuddannelserne. I dag vælger 7 ud af 10 unge nemlig at fortsætte på gymnasiet efter folkeskolen, og mange ser slet ikke erhvervsuddannelserne som en mulighed. Det vil Hands-On-teamet forsøge at lave om på. Med i team-bussen er tre unge, som  er i gang med at tage en faglært uddannelse. I et underholdende sceneshow fortæller de, hvorfor de har valgt at blive faglærte, og de afliver samtidig myter og fordomme om det at være faglært.

For at være med til at vende udviklingen samarbejder 3F, Dansk Metal, HK og Dansk industri om den treårige indsats Hands-On, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.