Flere gymnasier dropper karaktererne

Gymnasieeleverne føler sig presset af karaktererne, og derfor vælger flere gymnasier – heriblandt Viborg Katedralskole - nu at droppe dem i 1.G.

- Eleverne kommer med en oplevelse af, at karaktereren er den præcise vurdering af deres præstation, og det er jo ikke rigtigt. Det er bare et tal, siger gymnasielærer Viborg Katedralskole Britt Møldrup.

Derfor er gymnasiet nu et blandt flere gymnasier, som vil hjælpe elever, der føler sig pressede af karakterræset. Faktisk er eleverne så hæmmet af presset, at de ikke tør deltage i timerne. De er nemlig bange for at stille spørgsmål, der trækker ned i deres karakterer. På Viborg Katedralskole har det fået dem til at fjerne karaktererne helt det første halve år.

- Vi har erfaret, at karakterer ofte betyder - for mange elever - at de får et ret snævert fokus på at præstere og på at gøre, hvad der skal til for at få en god karakter fremfor at tilegne sig nye kompetencer, måske turde kaste sig ud i noget fagligt, hvor de er lidt på dybt vand og have fokus på det, siger Marianne, der er vicerektor på Viborg Katedralskole.

Gymnasiet elever har allerede taget positivt imod det nye initiativ.

- Jeg synes, det har været en vildt fed start på gymnasiet, fordi man har haft en chance for at give et indtryk, før man bliver bedømt hårdt med et tal, der i virkeligheden ikke er så omfattende, siger Thea Kallesen, der går i 1. T. Hun bakkes op af klassekammeraten Sebastian.

- Jeg synes, det har fungeret rigtig godt. Jeg var selv skeptisk i starten, men her - efter forløbet - har jeg faktisk haft fornemmelsen af, at det har givet mig rigtig meget. For nu har lærerne ligesom ændret fokusset fra, at de skal give en karakter til, at de skal arbejde med vores læringsproces, hvor vi langsomt arbejder hen imod at blive bedre i stedet for at arbejde hen imod en karakter, siger Sebastian Tollak.

Ringkøbing forsøger sig også

Viborg Katedralskole er ikke den eneste skole, der har fået smag for at droppe karaktererne. Ringkøbing gymnasium vil også gå uden om karaktererne i 1.G efter sommerferien.

- Vi oplever at alt for mange elever er alt for optagede af at præstere og være perfekte, og det bliver de usikre af. Det betyder, at de ikke vil markere i timerne, og nogle af dem beder om at blive undtaget fra at fremlægge. Det kan også resultere i, at de ikke spørger ind til det, de faktisk ikke forstår.

Viborg Katedralskole har været så glade for forsøgsordningen, at de gerne ser den fortsætte efter sommerferien. 

- For det kommende skoleår søger vi om at få lov til at fortsætte, for det første med hele vores 1.G-årgang, at gøre grundforløbet karakterfrit, men også får en række 1.g klasser simpelthen at fortsætte hele 1.g ud med karakterfri klasser.

På landsplan har mindst 17 gymnasier allerede prøvet at nedtone brugen af karakterer. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sætter efter sommerferien gang i et forsøg, hvor 12 gymnasier kan fjerne karaktererne helt i ikke-afsluttende fag i 1.G. Eleverne får altså ingen karakter i de fag, som ikke afsluttes efter første skoleår.