Fanger mink med klapfælder

Naturstyrelsen har succes med at jage vilde mink i følsomme naturområder. Det er nemlig her, de små dyr gør størst skade.

Myndighederne har erkendt, at det aldrig vil lykkes helt at udrydde minken i den danske natur. Derfor koncentreres indsatsen i de områder, hvor det lille rovdyr kan gøre størst skade.

En af de frivillige minkjægere er Hans Lagerhuus. - En god mink er en død mink. Sådan ser vi på det herude i naturen, siger han.

Han er med i et korps af 125 frivillige, der fanger mink i følsomme naturområder over hele landet - blandt andet på Harboøre Tange, hvor minken udgør en trussel mod ynglefuglene.

Projektet blev sat i gang i 2012, og siden da er 300 mink blevet dræbt i udvalgte områder. Det lyder måske ikke af meget sammenlignet med, at der hvert år bliver nedlagt 3000 mink over hele landet. Alligevel kalder Naturstyrelsen projektet for en succes.

- Der er flere fugle, der yngler, og der er flere unger, der når at blive flyvefærdige og komme på vingerne, så der er ingen tvivl om, at det har en gavnlig effekt, at man går ind og regulerer minkene, siger Uffe Strandby, der er forstfuldmægtig ved Naturstyrelsen Vestjylland.

Det særlige ved projektet er, at jægerne har dispensation til at bruge slagfælder, der dræber minkene hurtigt og effektivt. Dermed behøver jægerne ikke tilse fælderne to gange om dagen, som man skal med almindelige fælder, hvor dyrene fanges levende.

Naturstyrelsen bruger klapfælder til at dræbe mink i 25 udvalgte naturområder.