Familie må fjerne stakit og blomsterbed

Hvis man bor mindre end 300 meter fra kysten, gælder der helt særlige regler for, hvad man må og ikke må på sin grund. Det har en familie fra Jegindø nu mærket, og de føler sig fængslet på deres egen grund.

Birthe Burghardt og hendes mand søgte for et år siden om tilladelse til at bygge en lade. Det fik de afslag på, men ankede afgørelsen. De inviterede Naturstyrelsen ud for at se, hvor laden skulle ligge.

-Det skulle vi aldrig have gjort. Vi fik et brev om at der var en masse ulovlige ting på ejendommen, som skulle fjernes, fortæller Birthe Burghardt.

Naturstyrelsen gav altså endnu et afslag på at familien kunne bygge en lade. Samtidig fandt de ud af, at både fliser, et bed og et stakit var ulovligt og skulle fjernes.

- Vi har boet her i mange år og har da stadig mange planer om hvordan vi vil forbedre det. Og det er lige som om, den mulighed har vi ikke når vi ikke må gøre noget som helst, siger Birthe Burghardt.

Familien fra Jegindø er langt fra de eneste der er omfattet af kystbeskyttelsesloven. Man kan søge om dispensation fra reglerne, og i to ud tre tilfælde får man det. 

- Vi har en meget bestemt lov som siger, at der ikke må ske tilstandsændringer i de første 300 meter. Og der kan så gives nogle dispensationer i nogle ganske få tilfælde. Og dem prøver vi at udnytte så godt vi kan, siger Sven Koefoed Hansen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.

Får man afslag, kan man anke afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

I kan læse mere om Strandbeskyttelsesloven her

Se interview med Venstres landdistriktsordfører, Thomas Danielsen, der vil tage sagen op med miljøministeren:

Venstres Thomas Danielsen er utilfreds med Naturstyrelsens administration af strandbeskyttelsesloven.