Falck skal drive lægepraksis

To nye regionsklinikker skal sikre lægehjælp til Thy-boere.

Den manglende lægedækning løser Region Nordjylland nu ved at indgå en 2-årig aftale med Falck Healthcare om etableringen af to regionsklinikker i Hurup og Thisted.

Den 1. september erstatter regionsklinikken i Hurup et praksiskompagniskab i Koldby, og regionsklinikken i Thisted erstatter en solopraksis i Hanstholm. De to klinikker har tilsammen haft 4469 patienter tilknyttet. Falck vil i dag sende et brev ud til alle de berørte patienter.

De to Regionsklinikker bliver oprettet, fordi det ikke har været muligt at finde interesserede læger til at overtage de to nuværende praksis.

- De to regionsklinikker sikrer, at borgerne i Thy har fuld adgang til lægehjælp. Mit førstevalg var, at læger på almindelig vis overtog praksis, men når det ikke har kunnet lade sig gøre, så har vi fundet en løsning, hvor vi i samarbejde med Falck Healthcare skaber et tilbud til patienterne af høj kvalitet. Falck er kendt for på deres kerneområde at levere et godt produkt, siger Ulla Astman, regionsrådsformand.

- Løsningen med regionsklinikker hænger ikke sammen med forårets lægekonflikt for overvejelserne har stået på længe, men i forhold til den debat, der har været om fremtiden for almen praksis og udfordringerne i yderområder, så er denne løsning et godt eksempel på, hvordan vi kan sikre borgerne lægehjælp, den er økonomisk fornuftig og samtidig sikrer vi udvikling af almen praksis, siger Ulla Astman.

Region Nordjylland stiller bygninger og telefoner til rådighed, mens Falck Healthcare selv skal stå for driften og også selv finde læger.

Familielægen forsvinder

Praktiserende læge Poul Hvass Hansen frygter, at familielægen, som vi kender den i dag, helt forsvinder, når regionsklinikkerne i stedet kommer.

- Det er den tætte kontakt og den erfaring om, hvordan familien fungerer og hvilke problemer familien har været igennem tidligere, siger Poul Hvass Hansen, Praktiserende læge i Koldby.

Regionsrådsformand Ulla Astman tror dog ikke, at den nye løsning vil ændre på noget for patienterne.

- Falck har garanteret os, at man vil møde den samme faste gruppe af læger, og det ligger vi megen vægt på. Og for nogle patienter bliver det jo ikke spor anderledes, i forhold til hvis man er vant til at komme i en lægepraksis med flere læger. Der kan det jo også være, at de skifter lidt, siger Ulla Astman, Regionsrådsformand.