Få voldtægtsanmeldelser ender i retten - Ofte påstand mod påstand

I 2018 blev der anmeldt 131 voldtægter i Midt- og Vestjylland. Kun 22 af dem nåede i retten.

Voldtægt straffes med fængsel i op til 12 år i Danmark. Men det er kun en lille andel af de sager, der omhandler voldtægt, der kommer for en dommer i Midt- og Vestjylland.

Det viser tal, som Midt- og Vestjyllands Politi har gjort op for TV MIDTVEST.

I 2018 endte 22 ud af 131 anmeldelser om voldtægt med en retssag, mens det tal for 2017 var 22 ud af 97.

Lotte Bliddal fra Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm i Videbæk har været bistandsadvokat i otte sager omkring voldtægt. Ingen af dem er endt i retten.

- Problemstillingen er jo, at de jurister, der skal føre sagen ved domstolen, godt ved, hvad det kræver af beviser. Når manden har afgivet sin forklaring og givet udtryk for, at kvinden godt ville det, og at hun gerne ville det hårdt, så er det jo påstand mod påstand. Også selvom kvinden er skadet, siger Lotte Bliddal.

Lotte Bliddal har været bistandsadvokat i otte voldtægtssager. Ingen af dem er endt i retten.
Lotte Bliddal har været bistandsadvokat i otte voldtægtssager. Ingen af dem er endt i retten.
Foto: Trine Markfoged Jensen, TV MIDTVEST

Ofte frifindelser i retten

Ansvaret for at føre beviser nok til, at en sag kommer for en dommer, ligger hos anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjylland.

Her ser man på problemstillingen på samme måde som Lotte Bliddal. For det kan være svært at bevise, hvem – hvis nogen – der bærer skylden.

Derfor prioriterer anklagemyndigheden i sagerne omhandlende voldtægt, at nogle skal høres for en dommer.

- Derfor sender vi nogle flere voldtægtssager i retten, end vi ville have gjort med indbrudssager. Det gør vi, fordi det er så afgørende for sagen at få de pågældende personers forklaringer, siger Kåre Skjæveland, der er chefanklager hos Midt og Vestjyllands Politi.

I de 22 sager fra 2018, som omhandlede voldtægt, blev der dømt frifindelse i 10 af sagerne. I 2017 var frifindelsestallet 9 ud af 22.

Ofre retraumatiseres

I de sager, hvor den anklagede for voldtægt bliver frifundet, er der ofte efterfølgende komplikationer hos den personer, der mener at være forulempet.

På Center for Voldtægtssager på Regionshospital Herning har de flere af den slags sager.

- Når man har anmeldt en voldtægt, ønsker man at retfærdighed skal ske fyldest. Oplever man ikke det, bliver man krænket på sin retfærdighedsfølelse. Mange ofre bliver retraumatiseret efterfølgende, fortæller Lone Kasch, der er nøgleperson i afdelingen.

Hos Lotte Bliddal og Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm i Videbæk har de også flere sager, hvor det ikke ender med dom.

Til de personer, som føler sig ramt på retfærdigheden efterfølgende, har Lotte Bliddal et råd.

- Hvis der ikke kan føres beviser for, at vedkommende er skyldig, så bliver han frifundet. Det er ikke ensbetydende med, at han er uskyldig. Men det har noget at gøre med, at det er den retsstat, vi lever med. Hvis folk vender det på den måde, så kan man sagtens komme ud på den anden side, siger hun.

Når politiet modtager en voldtægtsanmeldelse, så er det sjældent, at sagen når frem til retten. Det viser tal som Midt- og Vestjyllands Politi har gjort op for TV MIDTVEST.