Overblik: Et langstrakt forløb om supersygehuset i Gødstrup

Sygehuset i Gødstrup har været længe undervejs. Til marts 2021 kan patienterne rykke ind. Få her et overblik over vejen dertil.

Supersygehuset – der med årene er blevet markant mindre end først planlagt – har været et stridsspørgsmål siden dag ét. Men strid eller ej: Byggeriet af det i alt 140.000 kvadratmeter store sygehus er nu så langt, at sygehusledelsen kan se en ende på det årelange projekt – og spejde mod åbningen af fremtidens sygehus i det vestlige område i Region Midtjylland.

Men forud er gået mere end et årti, hvor strid, besparelser og store forsinkelser har præget forløbet. 

Her får I en tidslinje over et langt og ikke altid kønt forløb omkring tilblivelsen af det, der engang hed Supersygeset men i dag får navnet Regionshospitalet Gødstrup:

 • Januar 2008: 
  Knap havde nogen sagt ”Supersygehus” før flere kommuner gik i gang med at drømme om, at få kæmpebyggeriet og dermed tusindvis af arbejdspladser til netop deres kommune. 
  Herning Kommune foreslog en placering i Tjørring, mens Holstebro tidligere havde meldt ud at deres foretrukne sted var Tvis. Foruden Tjørring havde Herning tre andre alternative placerings-forslag. Det var ved Gødstrup, Aulum og Sinding. 
 • Juni 2008: 
  Politikerne arbejdede længe på at blive enige om en placering til det nye storsygehus. Men det var en beslutning, der trak i langdrag.
  Holstebro blev tidligt i forløbet dømt ude. Slaget om det nye vestjyske storsygehus stod derfor mellem Aulum og Herning. Men politikerne i Region Midtjylland var længe langt fra enige. Der fulgte derfor en månedlang diskussion om placeringen. 
  Bent Hansen skaffede sig et bredt politisk flertal til en placering i Gødstrup, men det kostede lange politiske sværdslag – og intern strid i Socialdemokratiet, hvor mange af de vestjyske medlemmer ønskede en placering i Aulum. 
 • August 2008: 
  Esther Jakobsen fra Thyholm indsamlede 44.000 underskrifter mod placeringen af Supersygehuset i Gødstrup. Midt- og vestjyderne gik aktivt ind i kampen mod en supersygehus – og ikke mindst mod lukningen af mindre sygehuse på bekostning.  
 • November 2008: 
  Og bedst som man troede, at nu var det sikkert og vist, så trak den daværende regerings ekspertudvalg gulvtæppet væk under projekt ”Supersygehus i Gødstrup.” Regeringens rådgivende ekspertudvalg foretrak nemlig en udbygning af det eksisterende sygehus i Herning.
 • 6. oktober 2009:
  Statsminister Lars Løkke Rasmussen slår endeligt fast: Supersygehuset er en realitet – og det skal ligge ved Gødstrup. 
 • November 2010: 
  Sparekniven skar en ordentlig luns af budgettet for det nye super-sygehus i Gødstrup. Region Midtjylland håbede at få 4 mia. at bygge for, men der kom kun tre milliarder. 
 • December 2010: 
  Storsygehuset i Gødstrup rykkede et skridt nærmere. Der var nu lavet ekspropriations-aftaler med de mennesker, der boede der, hvor sygehuset i Gødstrup skal placeres. Så nu kunne den lange proces med at få bygget det store sygehus omsider gå i gang. Undersøgelserne tog en måneds tid. Derefter skulle Herning Museum i gang med arkæologiske undersøgelser.
 • Marts 2011: 
  Allerede før spaden blev sat i jorden til det nye supersygehus i Gødstrup, stod det klart, at byggeriet bliver mange millioner kroner dyrere end beregnet. For jordbunden på grunden ved Gødstrup var blød. Og grundvandet stod kun 60 cm under overfladen.
 • September 2011: 
  Vinderen af Gødstrup-byggeriet blev afsløret. 
Konsortiet CuraVita fra Århus skulle opføre det nye vestjyske hospital. 
 • 25. september 2012: 
  Byggeriet af det nye supersygehus i Gødstrup blev på denne dag officielt skudt i gang. 
Sygehuset begynder først at skyde i vejret i 2014. Dengang lød det, at de første patienter kunne behandles i slutningen af 2016, og at sygehuset skulle stå helt færdigt i 2020.

 • September 2014: 
  For at budgettet kan hænge sammen er man nu nødt til at fjerne en hel etage fra Supersygehuset i Gødstrup. Det kunne betyde, at sygehuset fik færre sengepladser eller til at mangle et patienthotel.
 • Oktober 2014: 
  Der var ny økonomisk ballade om supersygehuset i Gødstrup. Det billigste tilbud på at bygge sygehusets skelet var nemlig 70 millioner kroner dyrere end det, der var budgetteret med. Det risikerede at give forsinkelser eller forringelser af byggeriet. 

 • November 2011: 
  Bygningen af en del af Supersygehuset i Gødstrup kommer i udbud igen. Det skete, fordi det seneste endte med at koste mere end 70 millioner mere, end der var budgetteret med. Nu var eneste mulighed at forlænge byggeperioden og dermed forsinke byggeriet.
 • Januar 2015: 
  Hospitalsenheden Vest vil fjerne yderligere 27 senge fra sygehusbyggeriet i Gødstrup.
Det bragte det samlede antal sengepladser ned på 464 mod oprindeligt 521. 
 • Februar 2015: 
  Supersygehuset i Gødstrup må igen skære i projektet. Denne gang var det en budgetoverskridelse i en af sygehusets største enkelt-entrepriser, der nu medførte flere besparelser. Det gik ud over facaden, hvor der blandt andet blev sparet på vinduer, døre og altaner. Direktøren lovede dengang, at besparelserne ikke fik indflydelse på funktionaliteten.
Åbningen for patienter bliver dog rykket til 2017.
 • Juni 2015: 
  Regionens spareplan betyder, at det nye supersygehus i Gødstrup bliver endnu mindre super. Den betød nemlig, at sygehuset blev drænet for vigtige laboratorier. Region Midtjylland forventede at spare syv millioner om året ved at samle de mikrobiologiske afdelinger i Skejby i stedet. Medarbejderne opfordrede dengang til at stoppe udsultningen af Gødstrup. 

 • Marts 2016: 
  Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede at udskyde flytningen af to strålekanoner til supersygehuset i Gødstrup. Den nye besparelse på 53 millioner kroner var blot én i rækken. 
Det nye supersygehus skulle nu – efter endnu en ny plan - stå klar i begyndelsen af 2019.
 • Marts 2018: 
  Byggeriet af det nye psykiatriske hospital i Gødstrup ved Herning bliver sat i gang. 
Hospitalet bliver 13.500 kvadratmeter stort og får blandt andet 90 sengestuer, gårdhaver, sportshal, sanserum og 54 samtalerum. Hospitalet samler de psykiatriske funktioner fra Holstebro og Herning.
 • August 2018:
  Udgifterne bliver ved med at stige på Supersygehuset i Gødstrup, og en ny, revideret plan for byggeriet viste, at der skulle spares yderligere 109,6 millioner kroner. Og det kunne betyde, at byggeriet blev uden nogle apparaturer, ligesom digitale skilte og TV på patientstuerne risikerede at blive fjernet. 
 • December 2018: 
  Den vel nok største flytning i Midt- og Vestjylland nogensinde bliver sat i gang. Hospitalet i Holstebro flyttede først til Gødstrup. Et par uger senere kom turen til hospitalet i Herning. 

 • Marts 2019: 
  De første medarbejdere rykkede ind i sygehuset. Her lød det, at sygehuset skulle åbne i efteråret 2020.
 • August 2019: 
  Sygehusledelsen melder ud, at Regionshospitalet Gødstrup åbner for patienter i marts 2021. 
Den samlede pris lyder på 3,15 milliarder kroner.

Fakta om Regionshospitalet Gødstrup: