Eksperter: Unge farer vild i uddannelsessystemet

Unge kan ikke finde rundt i uddannelsessystemet, mener formand for ekspertgruppe nedsat af regeringen.

Der er brug for en forenkling af unges vej fra skole til uddannelse, så færre farer vild i et uoverskueligt system.
    
Sådan lyder budskabet fra en ekspertgruppe nedsat af regeringen, skriver Politiken.
    
Gruppen fremlægger tirsdag en række anbefalinger til at organisere uddannelse og støtte de cirka 20 procent af en årgang, som syv år efter 9. klasse hverken har taget en ungdomsuddannelse eller er i arbejde.
    
Og temaet er "forenkling":
    
Der skal være én samlende kommunal ungeindsats, én ny forberedende uddannelse i stedet for et væld af uddannelsesmuligheder og én fast kontaktperson til at hjælpe den unge.
    
Kontaktpersonen skal være en "hånd i ryggen".
    
- De unge kan ikke finde rundt i systemet, og vi bliver nødt til at være tydeligere omkring, hvem der har ansvaret.
    
- Det er også et komplekst felt for sagsbehandlere, lærere, mentorer, vejledere og politikere, som jo er dem, der i sidste ende har ansvaret, siger Stefan Hermann, der er formand for ekspertgruppen og rektor på Professionshøjskolen Metropol, til Politiken.

Anbefaler kommunal ungeindsats 

Det er positivt, at ekspertgruppen blandt andet anbefaler en kommunal ungeindsats, og at uddannelserne bliver forankret i staten.
    
Det mener Uddannelsesforbundet, der organiserer lærere og ledere på erhvervs- og produktionsskolerne
    
- Det er rigtig godt, at man slår fast, at det skal være et statsligt ansvar, siger formand Hanne Pontoppidan til Politiken og advarer imod, at forenklinger bliver til standardiseringer.
    
VUC-sektoren støtter et ønske om at forbedre indsatsen.
    
- Det er positivt, at man vil være bedre til indsatsen over for de svageste få. Men vi er bekymrede for, at det kommer til at ødelægge den gode eksisterende indsats for de mange.
    
- Lad os nu holde fokus på det, der fungerer, og ændre det der ikke gør, siger formanden for VUC's lederforening, Verner Rylander-Hansen, i en skriftlig kommentar til Ritzau.
    
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har bebudet, at regeringen vil komme med et udspil til en reform, som skal behandles senere på foråret.
    
/ritzau/

 

Ekspertgruppen anbefaler blandt andet, at:

 
  • 95 procent-målsætningen nuanceres og ændres til en 100 procent-målsætning. Hvor målet tidligere var, at 95 procent af en årgang skulle have en ungdomsuddannelse, er målsætningen nu, at 90 procent skal have gennemført en ungdomsuddannelse og 10 procent opnået erhvervskompetence, f.eks. via beskæftigelse.
  • Udskolingen fra folkeskolen styrkes, bl.a. med øget inddragelse af det lokale erhvervsliv og ved at udbrede EUD 8, EUD 9, erhvervsklasser og EUD 10.
  • Målsætningerne om øget tilgang til erhvervsuddannelserne fastholdes.
  • Der etableres en ny ’Forberedende Uddannelse’, som erstatter og samler en række af de hidtidige forberedende tilbud i ét. Produktionsskole, EGU, KVU, AVU og OBU foreslås nedlagt og samlet i det nye tilbud til målgruppen. Det skal skabe, der har til hensigt at skabe et mere gennemskueligt system for de unge.