E-bøger koster bibliotekerne dyrt

Der bliver udlånt e-bøger som aldrig før, men det er en dårlig forretning for de danske biblioteker, da det er dyrere for dem at udleje e-bøger.

Gennem de sidste år har e-bøger været en kæmpe succes blandt danskerne. Det mærker de til på Viborg Bibliotek, der sidste oplevede en stigning i e-bogsudlånet på 138 procent i forhold til 2014. På landsplan der i samme periode udlejet i alt 750.000 e-bøger, men de mange udlån er en skidt forretning for bibliotekerne, da det er dyrere at leje ud i forhold til almindelige bøger.

Det koster nemlig bibliotekerne tre til fire gange så meget udleje e-bøger på grund af forskellige rettigheder. Derfor er e-bøgernes succes en udfordring for bibliotekerne.

- Det tvinger os til at prioritere i vores materialebudget, som vi i forvejen gør, siger Britta Thuun-Petersen, Biblioteks- og Borgerservice i Viborg Kommune.

I første omgang har Viborg bibliotek nedprioriteret musikmaterialet på biblioteket. Men på sigt kan de dyre e-bøger få stor betydning for udbuddet på de danske biblioteker, hvor specielt de små bogudgivelser kan være truet.

I Viborg har man for at undgå yderligere belastning af budgettet lagt en begrænsning på antallet af e-bogsudlån til 10 bøger per låner om måneden.