Dyrenes Beskyttelse kritiserer ny jagttid på bramgæs

En ny jagttid på bramgæs vil betyde, at fuglene kan jages i yngleperioden. Det mener Dyrenes Beskyttelse, der kritiserer Fødevareminister Esben Lunde Larsen for at lyve.

Dyrenes Beskyttelse kritiserer Fødevareminister Esben Lunde Larsen for at tillade jagt på bramgæs i fuglens yngleperiode. 

- I den nye bekendtgørelse kan man blandt andet læse, at man kan søge tilladelse til regulering af bramgæs i perioden 1. marts til 31. maj. De danske ynglefugle ligger allerede på æg i slutningen af april. Det er altså direkte løgn, når ministeren påstår, at man ikke kan få tilladelse til regulering af bestanden i fuglenes yngleperiode, siger Michael Carlsen, der er projektleder for faunadyr i Dyrenes Beskyttelse.

Bestanden af bramgæs er steget fra få tusinde i 1970'erne til i dag at være på 1,2 millioner. De store bestande af sultne gæs æder hvert år løs på markerne, og det er baggrunden for at fødevareministeren har ændret i vildtskadebekendtgørelsen, så det fra og med i dag er muligt at søge reguleringstilladelser på gæssene i en større del af året end før. 

- Nu ændrer vi reglerne og indfører en forvaltning, der kan skrues op eller ned afhængig af antallet af bramgæs. På den måde kan bestanden reguleres til et lavere niveau, når der er mange gæs. Landmænd kan ikke være tjent med, at markerne hærges, når gæssene trækker over Danmark, sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i går.

Jagt i yngletiden

Med ændringen af vildtskadebekendtgørelsen kan der nu også gives tilladelser, der gælder i fire måneder, hvor tilladelserne i dag maksimalt gælder to måneder. Fremover vil der også kunne skydes op til 50 gæs per dag, hvor der i dag højst må skydes to gæs per dag i efteråret og højst 30 gæs per tilladelse.

Selv om Men Dyrenes Beskyttelse erkender, at der skal gøres noget ved problemet med den store grovædende bestand, mener foreningen, at yngletiden skal høre under fredningsperioden.

- Dyrenes Beskyttelse har den grundlæggende holdning, at der ikke skal gives tilladelser til jagt og reguleringer i dyrenes yngleperiode. Landmændene kan meget vel have et problem, men det ændrer ikke ved, at vi ikke vil acceptere drab på bramgæs i denne periode. Der må arbejdes med andre metoder som ikke-dødelig bortskræmning, siger Michael Carlsen. 

 

Bramgæs ribber marker langs vestkysten