Drone skal finde miner på vestkysten

Nyudviklet dansk drone skal hjælpe i jagten på miner fra 2. verdenskrig på vestkysten.

Det vurderes, at der i Danmark findes flere end 40.000 ikke-eksploderede miner fra 2. verdenskrig. Alene langs vestkysten skønnes det, at der er cirka 12.000 miner. Dem skal en nyudviklet drone fra DTU nu hjælpe med at finde, så de kan blive tilintetgjort.  

Dronen der er udviklet af DTU Space vil gøre det både lettere og billigere at finde de mange miner, der ofte ligger gemt et par meter under havoverfladen og skaber store problem, når der for eksempel skal anlægges strømkabler til en ny havvindmøllepark.  

-       Vores drone og dens unikke magnetometeropsætning vil gøre minerydningen mere præcis end den nuværende afsøgning, som foregår ved hjælp af terrængående køretøjer på land, mens der anvendes specialdykkere i nær-kystområdet. Vores magnetometerdrone vil kunne afdække både land og nær-kystområdet og dermed også minimere risikoen for de involverede personer, fortæller seniorforsker Arne Døssing, DTU Space, der er leder af projektet med at udvikle den nye teknologi. 

Mange muligheder i fremtiden 

Udviklingen og afprøvningen af magnetometerdronen sker af forskere fra DTU Space i samarbejde med den danske dronevirksomhed Sky-Watch A/S samt en række parter, der alle er interesserede i at anvende den nye teknologi.

Det er DONG Energy, som etablerer mange nye havvindmølleparker, Geo, der gennemfører geotekniske undersøgelser i forbindelse med blandt andet havvindmølleparker samt Søværnets Minørtjeneste, der ofte står for det farefulde hverv med at fjerne eller uskadeliggøre minerne.

Sky-Watch har netop færdigudviklet en drone, Smart UAV’en, der bliver den første drone i verden, som skal flyve med en såkaldt 'magnetometer-bird'.

Magnetometerdronen vil også blive testet i Grønlands fjelde i forbindelse med afsøgning af mineralforekomster samt fra skib til diverse maritime undersøgelser. I begge tilfælde vil der især gøres brug at dronens evne til at lande og lette lodret.

Danmark kan sikre sig førende position på magnetisk kortlægning

Den nye teknik, der i de kommende fire år skal udvikles og testes blandt andet ved Vadehavet samt i nær-kystområdet ud for Østengland, vil kunne erstatte eksisterende dyre og ineffektive teknologier og potentielt gøre Danmark til verdensførende inden for magnetisk kortlægning af undergrunden.

Arne Døssing regner med, at den nye magnetometerdrone typisk kan reducere udgifterne og tidsforbruget til magnetisk kortlægning med mere end 50 procent.

Et andet anvendelsesområde vil selvfølgelig være at samarbejde med geofysikere, for eksempel i svært tilgængelige områder i Arktis, eller med arkæologer i Danmark og simpelthen overflyve områder for at bidrage til geologisk forskning eller gøre arkæologiske fund.