Dramatisk tilbagegang for laksefisk

Stallingen er nu totalfredet, mens forskerne forsøger at finde ud af, hvorfor bestanden er gået så kraftigt tilbage.

Den populære laksefisk stallingen er i kraftig tilbagegang.

Lige pludselig og uden nogen sikker forklaring er bestanden gået så dramatisk tilbage, at stallingen er blevet totalfredet indtil 2014.

I den periode skal forskere fra DTU Aqau i Silkeborg forsøge at finde en årsag til tilbagegangen. Mistanken er blandt andet rettet mod skarven og odderen, som begge har stalling højt på menukortet - men om det er hele forklaringen er usikkert.

Stallingen har levet i de vestjyske åer siden sidste istid og blev i 1930erne sat ud i Gudenåen, hvor den hidtil har klaret sig uden problemer. Men nu er der markant færre fisk, oplyser formanden Bjerringbro Sportsfiskerforening, Steffen Toft Jensen.

- Bestandene er gået meget tilbage de sidste to til tre år. Nogle steder er der måske een eller to procent tilbage af de bestande, der var før i tiden, siger han.

Interview med Steffen Toft Jensen fra Bjerringbro Sportsfiskerforening: