Direktør i MVB fratræder

Den nuværende direktør i MidtVest Bredbånd fratræder med øjeblikkelig virkning.