DF-formand vil udligne kommuneskatten og sikre velfærd

Kommunerne med højest skat har færrest penge til velfærd, siger DF-formand. På tide at tænke nyt, mener han.

Det er en del af den danske historie, at kommunerne selv fastsætter, hvor høj skat de vil indkræve af borgerne. Og dermed hvor højt serviceniveau, de vil tilbyde deres borgere.   

Men i praksis er det ikke sådan, det fungerer længere, mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Han mener, at tiden er kommet til at finde på noget nyt.

- Skattepolitikken bliver i høj grad nu dikteret fra Christiansborg. Så vi har ikke et system i dag, hvor kommunerne bare frit kan finde ud af, om de vil forhøje eller sænke deres kommuneskat, siger Thulesen Dahl.

Han slår derfor til lyd for et system, hvor alle kommuner har den samme skatteprocent. Og pengene så fordeles, efter hvilke udgifter kommunerne har.

- Det, vi har brug for, er i virkeligheden at se på, hvordan vi får et Danmark i bedre balance, siger Thulesen Dahl.

Befolkningen bakker op

En webmåling, Voxmeter har foretaget for Ritzau, viser, at 49 procent af de 1012, der har svaret, støtter DF's idé. 32 procent er imod.

Og ifølge Thulesen Dahl er der gode argumenter for at gå mere radikalt til værks, end den nuværende økonomiske udligning gør.

- I dag er det sådan, at de ni af ti kommuner med de laveste skatteprocenter ligger rundt om København. Hvorimod de kommuner, som vi gerne vil have bliver mere attraktive - og folk flytter ud til - de har de højeste skatteprocenter. Samtidig er de kommuner med de laveste skatteprocenter dem, der har flest penge til velfærden. Mens de kommuner med de højeste skatteprocenter faktisk har færrest penge til velfærd, siger DF-formanden. 

Det kommunale selvstyre ligger i, hvor god man er til at forvalte den pose penge, man har til rådighed, mener DF-formanden.

Borgmestre er skeptiske

Men hvor størstedelen af befolkningen bakker op om DF-idé om lige kommuneskatter, er borgmestre særdeles skeptiske.        

I Rudersdal, der har landets laveste kommuneskat, kalder fungerende borgmester Erik Mollerup (V) forslaget forfærdeligt.

- Det vil fratage os muligheden for at prioritere det, som vores borgere synes er væsentligt. Hvis det hele bliver små kommunale cigarkasser, som skal være ens for alle kommuner, fratager man os incitamenterne til at være kreative og dygtige, siger Erik Mollerup.

Han anerkender, at der er brug for en vis grad af økonomisk udligning. Men Rudersdal sender allerede 1,4 milliarder kroner ud af kommunen. Og det må være nok, mener han. 

Ikast-Brandes borgmester, Carsten Kissmeyer (V), mener modsat, at der er brug for øget økonomisk udligning mellem kommunerne.  

- Når man kigger på, hvad der er af omkostninger til kommunal service, kan man se, at nogle dårligt har råd til at drive folkeskolen, siger han. 

Alligevel er han enig med Rudersdals borgmester i, at DF's forslag er dårligt. Dels vil det fjerne en del af lokaldemokratiet. Og dels løser det ikke problemet med, hvordan pengene så i praksis skal fordeles.

Kommunalforsker: Modstanden vil være for stor

Roger Buch, der gennem mange år har forsket i kommunalpolitik og er forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, spår ikke Thulesens forslag mange chancer.

Modstanden i kommunerne vil være for stor, vurderer han.

- Den yderste konsekvens af forslaget er, at man afskaffer det kommunale selvstyre, siger Roger Buch.

Der er enorme forskelle i serviceniveauet, fastslår han. For kommuner med lave indtægter vil ofte være dem, der også har mange borgere med sociale behov. Den nuværende udligning kompenserer kun delvist for det.

- Men det er faktisk det, der er formålet med kommunerne. Hvis man vil have samme skatte- og serviceniveau, kunne man lige så godt styre det hele fra Christiansborg, siger Roger Buch.