Danskerne stoler på hjemmeværnet

80 procent af den danske befolkning synes, at hjemmeværnet gør sit arbejde godt nok, viser en ny undersøgelse.

En ny undersøgelse viser, at fire ud af fem i den danske befolkning har tiltro til, at hjemmeværnet kan udføre sine opgaver.

- Folk stoler på, at det, vi laver, er seriøst og ordentligt, fortæller John Elsman, der er kompagnichef for hjemmeværnet i Thisted.

I mange år har hjemmeværnet kæmpet med sit image, og nu ser det ud til, at kampen har båret frugt. Og det glæder fritidssoldaterne, der sætter en ære i at gøre en forskel.

- Frivillighed lever af lyst og dør af pligt. Der er faktisk mange pligter forbundet med at være en god hjemmeværnssoldat. Men den anerkendelse, som befolkningen viser os nu, kan bringe os endnu videre, siger Jens Sund, der er distriktschef for hjemmeværnet i Midt- og Vestjylland.

I 2013 brugte en hjemmeværnssoldat i det midt- og vestjyske distrikt gennemsnitligt 126 timer i tjeneste. Ifølge hjemmeværnsloven skal hver soldat tjene i minimum 24 timer om året.

80 procent af den danske befolkninng bakker op om hjemmeværnet. Og det får en varm modtagelse blandt de frivillige soldater.