Danske Regioner: Flere erhvervsskoler i yderområder

Unge skal have mulighed for at gå på en erhvervsuddannelse inden for en rimelig geografisk afstand. Sådan lyder ønsket fra Danske Regioner, efter en analyse viser sammenhæng mellem afstand og frafald.

En undersøgelse lavet af Danske Regioner viser, at der er større risiko for frafald, jo længere afstand elever har til en erhvervsskole. Det skriver Holstebro Dagblad.

Lemvig og Struer Kommuner befinder sig i den tredjedel af kommunerne med højest frafald, mens Holstebro Kommune ligger med et frafald omkring gennemsnittet.

- Vi mener, at afstanden til uddannelsen er afgørende for, om de unge får en god start på erhvervsuddannelsen, siger bestyrelsesformand ved Struer Statsgymnasium Jan Bendix til Holstebro Dagblad.

Regionerne mener, at der skal være kortere afstand til erhvervsuddannelserne for at få flere elever til at gennemføre.

Danske Regioner henviser til regeringens udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, der foreslår, at der bliver afsat 7,5 millioner kroner til at få erhvervsskolerne tættere på eleverne.

Ifølge undersøgelsen vil Danmark i 2020 mangle over 30.000 faglærte.